2017 Genomineerd: Zutphen

Tussen juni en september 2016 meldden maar liefst 22 gemeenten zich aan voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Uit alle aanmeldingen selecteerde de onafhankelijke vakjury vijf gemeenten als kanshebbende gemeenten: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen.

De vijf genomineerden gemeenten voldeden allen aan een aantal belangrijke criteria, zoals een brede visie op cultureel erfgoed, met voldoende evenwicht tussen monumenten, tradities, musea, archieven, archeologie (indien van toepassing) en collecties. Maar ook doorstonden zij de eerste toets van aansluiting met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Innovatie en inspiratie scoren goed. Bovendien lijken zij de interesse en initiatieven van de bewoners actief in te zetten.

In korte interviews stellen de vijf gemeenten zich aan u voor en lichten zij hun aanmelding toe.

ZUTPHEN 

  • Oppervlakte: 42,93 km²
  • Aantal inwoners: 47.145
  • Plaatsen, dorpen en buurtschappen: Zutphen, Warnsveld, Warken en Bronsbergen

Waarom heeft Zutphen zich aangemeld voor de BNG Bank Erfgoedprijs? 

Binnen de regio is Zutphen goed bekend als erfgoedstad, maar we willen meer bekendheid! Na de crisis wil Zutphen echt uitpakken op het thema erfgoed. Niet als een leuke binnenstad met historisch winkeldecor of een achtergrond voor historische evenementen maar met een echte erfgoedbeleving. Daarnaast werken we aan een programma binnenstad waarin de sociaaleconomische ontwikkeling van de komende jaren gekoppeld wordt de ontwikkeling van erfgoed in de binnenstad. We zetten dus met inwoners, bedrijven en instellingen echt iets nieuws neer en daar zijn we trots op, de hoofdreden om ons aan te melden!

Hoe wist u van het bestaan van de BNG Bank Erfgoedprijs?

Zutphen is o.a. als lid van de Federatie van Grote Monumentengemeenten goed bekend met het erfgoednetwerk. Als Hanzestad werken we ook stevig samen met o.a. Doesburg, Deventer, Zwolle en Kampen. Kampen was één van de eerdere prijswinnaars. Natuurlijk kennen we de prijs vooral als een mooie impuls voor dit prachtige vakgebied. En de BNG, die kennen we uiteraard ook. Wanneer we de prijs winnen is dat natuurlijk een prachtige erkenning voor de weg die wij kiezen. Onze weg voor het ontsluiten en maatschappelijk verbinden van het erfgoed voor onze samenleving.

 

Als voorbeeld noemen we het beleid voor Groen Erfgoed. Tot voor kort geen onderdeel van het beleid voor monumenten in Zutphen maar inmiddels vastgesteld in de gemeenteraad. Een groep van inwoners en stichtingen verenigd in de ‘Vakgroep Groen Erfgoed Zutphen’ heeft de beleidsontwikkeling zelf opgestart en afgerond. Nu werkt het college aan het eerste voorstel tot aanwijzing van een gemeentelijk groen monument!

In het project ‘Beleef Erfgoed Zutphen’ worden monumenten toegankelijk gemaakt. Het begon als een burgerinitiatief ‘Torens in beweging’ en is inmiddels een project in het kader van de cultuuragenda. In 2015 was dat de Berkeruïne, een van de of de oudste waterpoort van NL uit 1350. In 2016 was het de beurt aan de Wijnhuistoren, deze stadstoren waarin het gemeentelijk carillon in aanwezig is, is sinds 2016 toeristisch toegankelijk gemaakt. In 2017 wil Zutphen het derde project uitvoeren ‘Beleef de Bourgonjetoren!’. Het zijn projecten die in combinatie met de oprichting van de Stichting Stadspromotie nieuw elan aan toeristisch en ander bezoek aan Zutphen zal gaan geven. Zo willen we elk jaar weer meer maatschappelijk erfgoed toegankelijk maken.

Wat is volgens u kenmerkend voor de aanpak van Zupthen?

We zijn trots op de slag die we maken om beleidsontwikkeling door bewoners en betrokkenen bij erfgoed vorm te laten geven. De kwaliteit, de professionaliteit en creativiteit waarmee inwoners, belangstellenden en stichtingen kunnen werken wordt veel te vaak onderschat. Ondanks het feit dat ieders partij zijn belang moet bewaken levert samenwerking veruit de mooiste producten op. De overheid kan zich op het gebied van Erfgoed vooral onderscheiden door het samensmeden van kennis, belang en passie! Door Zutphenaren voor Zutphenaren!

 

Maak kennis met de vier overige genomineerden: Genomineerden 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt de winnaar bekendgemaakt en prijs uitgereikt in gemeente Beesel (winnaar 2016) als onderdeel van het symposium ‘Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed’. Meer informatie en aanmelden: Uitreiking 2017