2014 Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2014 & symposium ‘Te Kampen met erfgoed én water’

Kampen heeft in 2013 de BNG Bank Erfgoedprijs gewonnen. De uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2014 vond  daarom op 31 oktober 2014 in Kampen plaats, als onderdeel van een symposium over watererfgoed in Kampen. Tijdens het symposium in de Broederkerk stond het leven met erfgoed en water in combinatie met de actuele wateropgaven centraal. De BNG Bank Erfgoedprijs 2014 werd door Deltacommissaris Wim Kuijken uitgereikt aan de gemeente Bergen op Zoom. Aansluitend nam de Deltacommissaris het Masterplan Kust en Erfgoed in ontvangst uit handen van Jan van de Voorde, plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Bekijk hieronder het programma:symposium gemeente Kampen, Kunsten '92, Erfgoedplatform, BNG Bank Erfgoedprijs. Erfgoed en water 31 oktober