Over de prijs

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van € 25.000 wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

De prijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, die beschikbaar is gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed een nationale prijs toegekend: de BNG Bank Erfgoedprijs. Voor erfgoed in brede zin: gebouwde monumenten, archeologie, museale collecties en archieven, maar ook historisch landschap, mobiel en immaterieel erfgoed. En erfgoed voor de jeugd (erfgoededucatie)! Het moet gaan om lokaal beleid dat draagvlak creëert in de samenleving en doorwerkt in het totale beleid van de gemeente. Beoordeeld worden dus projecten, initiatieven, evenementen, maar ook beleid en besluiten van de gemeente. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000. De winnaar wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het voorjaar, in de gemeente die de prijs het voorgaande jaar heeft gewonnen. Eerste winnaar in 2010 was Dordrecht. In 2011 won Westerveld en daarna Schiedam (2012), Kampen (2013), Bergen op Zoom (2014), Beesel (2016), Zutphen (2017), Leiden (2018) Rheden (2019) en Noordenveld (2020). Vanwege vernieuwingen in de aanmeldprocedure en het uitreikingsmoment werd de editie 2015 overgeslagen.

De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, met het BNG Cultuurfonds als hoofdsponsor.

Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je hebt, maar wat je ermee doet

Stimulans voor gemeentelijk erfgoedbeleid

De BNG Bank Erfgoedprijs heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vaste stimulerende waarde voor gemeentelijk erfgoedbeleid. Gebleken is dat gemeenten door de innovatieve voorbeelden die genomineerden en winnaars de afgelopen jaren hebben gesteld, geïnspireerd en aangemoedigd worden meer met erfgoed te doen. Omdat het blijkbaar iets oplevert: een mooiere leefomgeving, betrokken burgers en zelfs warme belangstelling van de jeugd. Ogenschijnlijk kleurloze gemeenten slagen erin een nieuwe blos op hun dorps- of stadgezicht te toveren door het besef dat ook zij een waardevolle lokale geschiedenis hebben. Kleinere gemeenten vinden in erfgoed een stevig middel om hun identiteit te bewaren of versterken. Fusiegemeenten ontdekken erfgoed als bindmiddel van hun vaak vele afzonderlijke kernen. Van oudsher grote erfgoed- en monumentengemeenten voelen zich gesterkt en gewaardeerd bij hun zoektocht naar nieuwe wegen om toeristen en andere bezoekers te trekken.

Waarom erfgoed?

Erfgoed is overal en het lééft, in de stad, maar ook in de plattelandsgemeente. Het motto van de prijs is daarom “Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je hebt, maar wat je ermee doet”. Erfgoed zorgt voor een waardevolle en betekenisvolle leefomgeving. Inwoners zijn steeds meer geïnteresseerd in de historische achtergrond van hun omgeving of familie. Ook bij maatschappelijke en economische vraagstukken kan erfgoed bijdragen aan oplossingen. Daarnaast gaat erfgoed over identiteit en (ver)binding, deelnemers laten daar telkens inspirerende voorbeelden van zien.

Doelstelling

De BNG Bank Erfgoedprijs stimuleert gemeenten in Nederland om cultuurhistorie en erfgoed breed op te nemen in hun beleid en daar (uitvoerend) werk van te maken. Kunsten ’92 en haar Erfgoedplatform vinden het tonen van goede voorbeelden uit de praktijk een uitstekend middel om andere gemeenten te stimuleren zo goed mogelijk erfgoedbeleid te voeren.

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van € 25.000 wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

De prijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, die beschikbaar is gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (2010), Westerveld (2011), Schiedam (2012), Kampen (2013), Bergen op Zoom (2014), Beesel (2016), Zutphen (2017), Leiden (2018), Rheden (2019) en Noordenveld (2020).

Vernieuwingen

Na vijf succesvolle edities werd de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 met aangepaste aanmeldingsdata en -procedure uitgezet. Het doel van de prijs bleef onveranderd. Besloten werd om de aanmelding eenvoudiger te maken, derden actief te benaderen om gemeenten voor te dragen en het uitreikingsmoment van het najaar naar het voorjaar te verschuiven. Dit laatste vanwege de grote hoeveelheid aan landelijke erfgoedactiviteiten in het najaar (Maand van de Geschiedenis, Museumcongres, Monumentencongres, Reuvensdagen en veel erfgoedsymposia). Bovendien is het motiverender om gedurende bijna een heel jaar de beste erfgoedgemeente te zijn en niet pas in de laatste twee maanden van dat jaar.

Criteria

De criteria van de BNG Bank Erfgoedprijs blijven ongewijzigd:

 • Wat is de visie van de gemeente op het gebied van erfgoed?
 • Op welke andere beleidsterreinen speelt erfgoed een rol?
 • Welke rol krijgen inwoners bij het erfgoed en het gemeentelijke erfgoedbeleid?
 • Welke plaats is er voor jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en/of de participatie van ouderen?
 • Hoe communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten?
 • Wat doet de gemeente met erfgoed als innovatieve factor?
 • Waaruit bestaat het recent gerealiseerd beleid en welke uitgevoerde projecten zijn er?
 • Wat is de grootte en de inzet van het gemeentelijke erfgoedbudget.

Jury

De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs 2020 bestaat uit:

 • Ina Adema (juryvoorzitter, burgemeester van Lelystad, bestuurslid BNG Cultuurfonds)
 • Janneke Bierman (directeur en architect BiermanHenket)
 • Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe en Museum Twentse Welle)
 • Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant en duovoorzitter OPEN)
 • Susan Lammers (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Christian Pfeiffer (beleidsmedewerker Erfgoedvereniging Bond Heemschut)