Winnaar 2011 Westerveld

Download hier de nieuwste flyer “De cultuurhistorische rijkdom van de Gemeente Westerveld” over Het nationale park van Drenthe en de brochure “De archeologische rijkdom van de Gemeente Westerveld”. 

De gemeente Westerveld werd gekozen in 2011 tot winnaar om meerdere redenen, waaronder de betrokkenheid van inwoners en bestuurders bij het erfgoed, het belang van identiteit bij erfgoed, erfgoed als verbindende factor en de wijze waarop het erfgoedbeleid wordt uitgedragen. Sprekend voor Westerveld was dat na het winnen van de prijs de inwoners en lokale organisaties werden geraadpleegd om ideeën aan te dragen voor de besteding van het prijzengeld. In het voorjaar van 2012 werden de jury en organisatie vervolgens uitgenodigd voor een erfgoedexcursie en ‘werkbezoek’ aan de gemeente Westerveld. Aan het eind van deze inspirerende dag presenteerde wethouder Anry Kleine Deters vervolgens de ideeën die de inwoners en organisaties van Westerveld hadden aangedragen voor de besteding van de prijs. Hierover werd vervolgens met de aanwezige juryleden van gedachten gewisseld.

WESTERVELD: BESTEDING VAN DE BNG ERFGOEDPRIJS SAMEN MET HAAR ‘SCHATBEWAARDERS’
De gemeente Westerveld heeft de prijs benut om samen met de vier historische verenigingen van de gemeente een aanzet te maken om haar erfgoed publiekelijk toegankelijk te maken. Hiervoor gaan de historische verenigingen samen met het Drents Archief in Assen via het online platform www.annodrenthe.nu apps ontwikkelen. Deze apps zullen het verhaal van de rijke cultuurhistorie van de gemeente Westerveld uitbeelden. Daar is het echter niet bij gebleven. Het aan de BNG Erfgoedprijs 2011 verbonden prijzengeld is ingezet om als aanjager te fungeren voor het maken van een publieksvertaling van het erfgoedbeleid van de gemeente. Ook hierin zoekt de gemeente nadrukkelijk samenwerking: de historische verenigingen bemensen de klankbordgroep die de redactie ondersteunt, terwijl de redactie bestaat uit 5 (burger-) specialisten die ieder een hoofdstuk van het boek coördineren. Wethouder Anry Kleine Deters en erfgoedambtenaar Bernard Stikfort zijn nu al bijzonder trots op het resultaat, dat naar verwachting eind 2013 zal worden gepresenteerd. Volgens Wethouder Kleine Deters zijn het winnen van de BNG Erfgoedprijs en het ontwikkelen van producten en diensten voor het versterken van erfgoed alleen mogelijk als deze breed gedragen worden door inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Westerveld. “Zij zijn de schatbewaarders van onze gemeente”, aldus Kleine Deters. Erfgoed en cultuurhistorie worden door de gemeente Westerveld als economische pijler ingezet in tal van beleidsstukken zoals het onlangs vastgestelde regiopromotieplan. Dit is belangrijk, aldus Kleine Deters, die onlangs sprak op het Noordelijke Herbestemmingcongres in Drachten. “Erfgoed en Cultuurhistorie kun je maar één keer vernielen. Je kunt het reconstrueren, maar de cultuurhistorie en het verhaal zijn dan al voorgoed verdwenen”. De BNG Erfgoedprijs wordt door de gemeente Westerveld ook nadrukkelijk gezien als stimulans voor gemeenten om hun erfgoedbeleid op een adequate wijze invulling te geven. “En die invulling gaat écht verder dan alleen uitvoering geven aan ‘wettelijke’ taken”, aldus Kleine Deters.

FRAGMENT UIT HET PERSBERICHT VAN 17 november 2011:

Vandaag heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra de BNG Erfgoedprijs 2011 uitgereikt aan wethouder mevrouw Kleine Deters van de gemeente WESTERVELD, provincie Drenthe. Dit gebeurde vanmiddag onder grote belangstelling tijdens een bijeenkomst in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Nadat juryvoorzitter Arno Brok (burgemeester van Dordrecht) de winnaar bekend had gemaakt en het lovende juryrapport had voorgelezen, sprak de staatssecretaris de winnaar toe en overhandigde de bijbehorende oorkonde en cheque van € 25.000. De prijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92; hoofdsponsor is Cultuurfonds BNG

Westerveld is als winnaar uit de bus gekomen uit maar liefst 34 inzendingen. De jury had reeds 9 gemeenten genomineerd. De jury in haar juryrapport:

“De jonge Drentse gemeente Westerveld (die meer dan 20 kernen en dorpen omvat) gebruikt cultuurhistorie als drager voor haar identiteit, als verbindende factor tussen haar kernen. Inwoners worden actief betrokken en zijn enthousiaste deelnemers aan processen en projecten. Ondanks het feit dat Westerveld niet beschikt over omvangrijke personele en financiële middelen voor erfgoed, heeft deze gemeente veelzijdig en actief erfgoedbeleid ontwikkeld. Erfgoedbeleid staat bovendien in duidelijke relatie met gemeentelijk beleid voor landschap, cultuur en natuur. Jonge inwoners worden succesvol ingeschakeld bij de erfgoedactiviteiten.”

Enkele voorbeelden:
– het herstel van de dorpsbrink van Dwingeloo, gerealiseerd in nauwe samenwerking met bewoners
– de eigen ‘Canon van Westerveld’, ontwikkeld met en door de bewoners
– een scholenproject waarin leerlingen zelf urnen bakken en vertellen over hun eigen buurt
– de jaarlijkse informatieavond voor eigenaren van monumenten

Download het juryrapport:

Juryrapport BNG Erfgoedprijs

 FOTO

Staatssecretaris Zijlstra reikt BNG Erfgoedprijs uit aan gemeente Westerveld
Van l naar r: Rob van Zethoven (voorzitter Havelter Molen),  Anry Kleine Deters (wethouder van de gemeente Westerveld), Halbe Zijlstra (staatssecretaris van OCW) en Bernard Stikfort (gemeente Westerveld, team Erfgoed en Cultuurhistorie).
Foto: Judith Bogaardt
Klik hier voor het grote formaat van de foto.