Criteria

De BNG Bank Erfgoedprijs wordt toegekend aan een gemeente die op bijzondere en opvallende wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft. Beleid, dat erfgoed in brede zin behoudt, gebruikt en ontwikkelt voor en met inwoners.

Bij de beoordeling voor toekenning van de BNG Bank Erfgoedprijs let de jury op de volgende aspecten:

–          In hoeverre burgers worden betrokken bij het erfgoedbeleid;

–          Of erfgoedbeleid ook op andere beleidsterreinen dan cultuur wordt ingezet;

–          Of de gemeente ook een relatie legt met jeugd (onderwijs, erfgoededucatie);

–          Hoe de gemeente haar erfgoedbeleid communiceert;

–          Of krachten gebundeld worden;

–          Of de gemeente erfgoedbeleid gebruikt voor innovatie;

–          De combinatie van recent gerealiseerd beleid èn plannen voor de nabije toekomst.