BNG Bank Erfgoedprijs

Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed een nationale prijs toegekend: de BNG Bank Erfgoedprijs. Voor erfgoed in brede zin: gebouwde monumenten, archeologie, museale collecties en archieven, maar ook historisch landschap, mobiel en immaterieel erfgoed. En erfgoed voor de jeugd (erfgoededucatie)! Het moet gaan om lokaal beleid dat draagvlak creëert in de samenleving en doorwerkt in het totale beleid van de gemeente. Beoordeeld worden dus projecten, initiatieven, evenementen, maar ook beleid en besluiten van de gemeente. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000. De winnaar wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar, in de gemeente die de prijs het voorgaande jaar heeft gewonnen. In de afgelopen 3 jaar deden al meer dan 80 gemeenten mee. Eerste winnaar in 2010 was Dordrecht. In 2011 won Westerveld en daarna Schiedam (2012), Kampen (2013) en Bergen op Zoom (2014). De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, met het BNG Cultuurfonds als hoofdsponsor.

“Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je hebt, maar wat je ermee doet”

STIMULANS VOOR GEMEENTELIJK ERFGOEDBELEID
De BNG Bank Erfgoedprijs heeft zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld tot een vaste stimulerende waarde voor gemeentelijk erfgoedbeleid. Want gebleken is dat gemeenten door de innovatieve voorbeelden die genomineerden en winnaars de afgelopen jaren hebben gesteld, geïnspireerd en aangemoedigd worden meer met erfgoed te doen. Omdat het blijkbaar iets oplevert: een mooiere leefomgeving, betrokken burgers en zelfs warme belangstelling van de jeugd. Ogenschijnlijk kleurloze gemeenten slagen erin een nieuwe blos op hun dorps- of stadgezicht te toveren door het besef dat ook zij een waardevolle lokale geschiedenis hebben. Kleinere gemeenten vinden in erfgoed een stevig middel om hun identiteit te bewaren of versterken. Fusiegemeenten ontdekken erfgoed als bindmiddel van hun vaak vele afzonderlijke kernen. Van oudsher grote erfgoed- en monumentengemeenten voelen zich gesterkt en gewaardeerd bij hun zoektocht naar nieuwe wegen om toeristen en andere bezoekers te trekken.

WAAROM ERFGOED?
Erfgoed is overal en het lééft, in de stad, maar ook in de plattelandsgemeente. Het motto van de prijs is daarom “Het gaat er niet om hoeveel erfgoed je hebt, maar wat je ermee doet”. Erfgoed zorgt voor een waardevolle en betekenisvolle leefomgeving. Inwoners zijn steeds meer geïnteresseerd in de historische achtergrond van hun omgeving of familie. Ook bij maatschappelijke en economische vraagstukken kan erfgoed bijdragen aan oplossingen. Daarnaast gaat erfgoed over identiteit en (ver)binding, deelnemers laten daar telkens inspirerende voorbeelden van zien.

DOEL VAN DE BNG BANK ERFGOEDPRIJS
De BNG Bank Erfgoedprijs stimuleert gemeenten in Nederland om cultuurhistorie en erfgoed breed op te nemen in hun beleid en daar (uitvoerend) werk van te maken. Kunsten ’92 en haar Erfgoedplatform vinden het tonen van goede voorbeelden uit de praktijk een uitstekend middel om andere gemeenten te stimuleren zo goed mogelijk erfgoedbeleid te voeren.

CRITERIA
Bij de beoordeling voor toekenning van de prijs let de jury onder meer op de volgende aspecten:
• wat is de visie van de gemeente op het gebied van erfgoed.
• welke rol hebben en krijgen inwoners bij het erfgoed en het gemeentelijke erfgoedbeleid.
• op welke andere beleidsterreinen speelt erfgoed een rol.
• welke relatie wordt gelegd met de jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en/of de participatie van ouderen.
• hoe communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten.
• wat doet de gemeente met erfgoed als innovatieve factor.
• recent gerealiseerd beleid en uitgevoerde projecten.

JURY
De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 bestaat uit:
• James van Lidth de Jeude (juryvoorzitter; voorzitter BNG Cultuurfonds en voormalig burgemeester Deventer)
• Janneke Bierman (architect)
• Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut)
• Cees van ’t Veen (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
• Paul Spies (directeur Amsterdam Museum)
• Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant en duovoorzitter OPEN)