BNG Bank Erfgoedprijs

Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste beleid op het gebied van erfgoed: de BNG Bank Erfgoedprijs. Met deze prijs ter waarde van € 25.000 wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

OVER DE PRIJS

De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, met het BNG Cultuurfonds als hoofdsponsor.

De prijs stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, die beschikbaar is gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

De BNG Bank Erfgoedprijs heeft betrekking op erfgoed in brede zin: gebouwde monumenten, archeologie, museale collecties en archieven, maar ook historisch landschap, mobiel en immaterieel erfgoed. En erfgoed voor de jeugd (erfgoededucatie)! Beoordeeld worden projecten, initiatieven, evenementen, maar ook beleid en besluiten van de gemeente. De winnaar wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het voorjaar, in de gemeente die de prijs het voorgaande jaar heeft gewonnen.

Eerste winnaar in 2010 was Dordrecht. In 2011 won Westerveld en daarna Schiedam (2012), Kampen (2013) en Bergen op Zoom (2014). In 2016 won Beesel de BNG Bank Erfgoedprijs, Zutphen in 2017, Leiden in 2018, Rheden in 2019 en gemeente Noordenveld in 2020.

THEMA & CRITERIA

Om meer focus in het aanmeldings- en selectieproces aan te brengen, wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met een thema: Erfgoed & Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar? Lees hierover meer in de opening van de aanmeldingen voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022.

Gemeenten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Visie en integraal beleid
  Heeft de gemeente een heldere visie met betrekking tot erfgoed, en is het erfgoedbeleid geïntegreerd in andere beleidsdomeinen (waaronder het beleid rondom de leefomgeving)?
 • Toekomstgerichtheid
  Op welke wijze gebruikt de gemeente het erfgoed om de gemeente een aansprekend toekomstperspectief te geven? Sluit het erfgoedbeleid aan op urgente thema’s in de samenleving, zoals digitalisering, klimaat en duurzaamheid?
 • Participatie en inclusie
  Hoe zijn inwoners betrokken bij het erfgoed? En is het beleid inclusief: houdt het bijvoorbeeld rekening met toegankelijkheid voor en participatie door elke leeftijd, afkomst, sociaaleconomische groep, en met fysieke toegankelijkheid? Wordt de inwoners de ruimte geboden voor ondernemerschap? Wat doet de gemeente aan erfgoededucatie?
 • Communicatie
  Hoe en met wie communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten? Op welke wijze weet men bewoners en bezoekers enthousiast voor de eigen omgeving te maken (zie ook de recente campagne ‘Erfgoed is van ons allemaal’)?

JURY
De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs bestaat uit:

 • Ina Adema (juryvoorzitter, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, voorzitter BNG Cultuurfonds)
 • Janneke Bierman (directeur en architect BiermanHenket), wordt voor de editie 2022 opgevolgd door Karianne Vandenbroucke (architect erfgoed associate bij Rijnboutt en docent Heritage & Design TU Delft Bouwkunde)
 • Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe en Museum Twentse Welle)
 • Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant en duovoorzitter OPEN)
 • Susan Lammers (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Christian Pfeiffer (beleidsmedewerker Erfgoedvereniging Bond Heemschut)