Op het Nationaal Monumentencongres: fringemeeting ‘Ondernemen met erfgoed en een veranderende overheid’

Ondernemen met erfgoed en een veranderende overheid

Georganiseerd door Kunsten ’92, Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en het Gelders Genootschap

De passie en betrokkenheid voor erfgoed kan leiden tot creatieve, onverwachte en ook succesvolle ondernemingen en initiatieven in monumenten. Kansrijke initiatieven van burgers en ondernemers worden echter nog vaak in de kiem gesmoord of stranden op een gegeven moment doordat er teveel belemmeringen zijn: kan niet of past niet binnen de bestaande regelgeving. Waar moet je als gemeente flexibel zijn en waar moet je juist grenzen trekken om niet alles over boord te gooien. Moet het anders? Zoals meer meebewegen als lokale overheid, politiek en gemeentebestuur, meer flexibiliteit, meer creatief en oplossingsgericht meedenken. En wat vraagt dat van de ondernemer? Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het ook anders kan.

Panel: In gesprek met een ambtenaar (Marjorie Verhoek, gemeente Zaanstad), wethouder (Daphne Bergman, gemeente Gouda & Tom Linssen, gemeente Bergen op Zoom) en ondernemer (Martin Cnossen, Stichting DBF).

Moderator: Janita Tabak, politiek trainer en adviseur en voormalig wethouder erfgoed gemeente Kampen.

Bekijk hier het fotoverslag.

Meer informatie over het hele programma: www.monumentencongres.nl .

monumentencongres kunsten 92 erfgoed