Netwerkbijeenkomst 2013

Naamloos

 

Het Erfgoedplatform* van Kunsten ’92 organiseert op veler verzoek een netwerkbijeenkomst voor erfgoedorganisaties en hun achterban en leden. Doel is nieuwe verbindingen leggen en ervaringen en goede voorbeelden uitwisselen. Het thema voor deze bijeenkomst luidt:

WHAT’S YOUR STORY?

Wat is jouw verhaal? Wie ben jij, wat doe je en wat kan je voor een ander betekenen? Welk ‘verhaal’ kunnen jullie samen vertellen? Deze netwerkbijeenkomst gaat over zoeken naar verbinding van organisaties en expertise, archieven, collecties, verhalen (immaterieel erfgoed) en materieel erfgoed (gebouwen en plekken). Bestaan er geslaagde voorbeelden van samenwerking en op welke manier heb jij of heeft jouw organisatie daaraan bijgedragen? Welke allianties kunnen worden gesmeed om gezamenlijk het verhaal van het erfgoed uit te dragen? In deze tijden wordt het steeds meer van belang dat niet meer ieder voor zich opereert, maar dat er gezamenlijk wordt opgetrokken. Dat is eveneens het hoofddoel van het Erfgoedplatform* van Kunsten ’92.

Het nieuws en het debat over erfgoed en cultuur gaat de laatste tijd vooral over bezuinigingen, ondernemerschap en economische waarden. Het is echter van groot belang om de positieve verhalen en geslaagde voorbeeldprojecten aangaande het erfgoed te vertellen. Hoe kan dit gezamenlijk (nog) beter worden gedaan? Zijn er al geslaagde voorbeelden en succesverhalen? Wat bemoeilijkt deze samenwerkingen? Dat zijn de vragen die tijdens deze netwerkbijeenkomst centraal staan.

PROGRAMMA  Moderator: Imre Vegh

1. Inleider met presentatie: Paul Spies – Amsterdam Museum
Succesverhaal als voorbeeld van het verbinden van mensen, archieven, collecties, verhalen (immaterieel erfgoed) en gebouwen en plekken (materieel erfgoed).

2. Inleider met presentatieMarc Wingens – Erfgoed Gelderland
De onlangs opgerichte coöperatie Erfgoed Gelderland telt inmiddels 110 leden, waaronder 70 musea. Zij werken met elkaar samen op het vlak van promotie, belangenbehartiging, kennis delen en bedrijfsvoering. Erfgoed Gelderland trekt veel landelijke aandacht en staat als ‘best practice’ in de Museumbrief van minister Bussemaker.

3. Speeddates
Rondes van 5 minuten met twee personen tegenover elkaar. Wat is jouw verhaal en welk ‘verhaal’ kunnen jullie samen brengen, vanuit organisatie, expertise en/of bezit/collectie. (Selectiesysteem zorgt dat mensen uit diverse disciplines bij elkaar worden gezet)

4. Korte terugkoppeling speeddates
Zijn er nu al goede ideeën en voorbeelden ontstaan uit de speeddates? Aantal duo’s komen kort met een praktische, originele aanbeveling.

5. Netwerkborrel
Afsluiting en tijd om met elkaar verder te spreken.

DATUM
Maandag 23 september 2013  van 13.00 uur tot 17.00 uur

LOCATIE
Catharijneconvent Auditorium
Lange Nieuwstraat 38  3512 PH Utrecht

AANMELDEN EN INFO
Iedereen kan zich aanmelden via heleen@kunsten92.nl. Vermeld erbij: Netwerkbijeenkomst Erfgoed.
Ook kunt u hier naartoe mailen voor meer informatie.

GENODIGDEN & AANWEZIGEN
De verschillende deelgebieden van de erfgoedsector zullen vertegenwoordigd zijn bij de bijeenkomst, door de uitnodiging breed uit te zetten onder erfgoedorganisaties. Zij nodigen vervolgens hun medewerkers, leden, vrijwilligers, achterban en eventueel relaties uit.

Leden van het *Erfgoedplatform van Kunsten ’92:

BOEi, Erfgoedvereniging Heemschut, BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland), VIE (Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed), Nationaal Restauratiefonds, NMV (Nederlandse Museumvereniging), NvbA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren), OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedhuizen), VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken), VOIA (Vereniging van Ondernemers in Archeologie), Mondriaan Fonds, Landschapsbeheer Nederland, KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond), Federatie Ruimtelijke Kwaliteit