2017 Genomineerd: Hoorn

Tussen juni en september 2016 konden meldden maar liefst 22 gemeenten zich aan voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Uit alle aanmeldingen selecteerde de onafhankelijke vakjury vijf gemeenten als kanshebbende gemeenten: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen.

De vijf genomineerden gemeenten voldeden allen aan een aantal belangrijke criteria, zoals een brede visie op cultureel erfgoed, met voldoende evenwicht tussen monumenten, tradities, musea, archieven, archeologie (indien van toepassing) en collecties. Maar ook doorstonden zij de eerste toets van aansluiting met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Innovatie en inspiratie scoren goed. Bovendien lijken zij de interesse en initiatieven van de bewoners actief in te zetten.

In korte interviews stellen de vijf gemeenten zich aan u voor en lichten zij hun aanmelding toe.

HOORN 

  • Onder gemeente Hoorn vallen de stad Hoorn en de voormalige tuindersdorpen Blokker en Zwaag.
  • Aantal inwoners: 72.170 (peildatum 1 januari 2016)
  • Oppervlakte: 5321 ha, waarvan 3242 ha water (we houden ons in Hoorn dus ook bezig met maritieme archeologie!)

oostereilandHoe wist u van het bestaan van de BNG Bank Erfgoedprijs?

“De BNG Bank Erfgoedprijs is inmiddels een bekend begrip in de erfgoedsector, wij kennen bijvoorbeeld verschillende gemeenten die meededen en genomineerd waren.”

 

Wat was de motivatie voor gemeente Hoorn zich aan te melden?
“Het is voor ons een mooi moment om gemeente Hoorn aan te melden, omdat we nu de vruchten plukken van verschillende inspanningen en samenwerkingsverbanden van de afgelopen jaren. Bovendien is het een gelegenheid om onze nieuwe erfgoedvisie te presenteren en meteen een belangrijk speerpunt in de praktijk te brengen, namelijk het meer beleefbaar maken van erfgoed.”

Kunt u illustreren hoe Hoorn erfgoed een plek geeft in beleid en in projecten? 
“Gemeente Hoorn heeft een thematische werkwijze voor ogen waarbij periodiek een erfgoedthema in de stad gelanceerd wordt. Het jaar van Kaap Hoorn (2015-2016) is hiervan een goed voorbeeld. Gedurende een jaar zijn in Hoorn initiatieven en evenementen rondom dit thema tot stand gekomen. Denk hierbij aan theatervoorstellingen, tentoonstellingen, zeilavonturen, kunstprojecten, educatieve projecten en de uitgave van een unieke historische atlas.”

“Uit de vele voorbeelden van gerealiseerde projecten benoemen we de afbraak en herbouw van de tuindersschoorsteen in Blokker. Toen de fruitteelt en glastuinbouw nog in volle bloei was, sierden dit soort schoorstenen de horizon van Blokker en Zwaag. Toen ook de laatste schoorsteen onder de slopershamer dreigde te eindigen, namen bewoners en lokale ondernemers het initiatief tot het behoud van dit monument. In samenwerking met Gemeente Hoorn en de Provincie Noord Holland werd de schoorsteen voorzichtig afgebroken en op een nieuwe locatie weer herbouwd. Scholieren van het Horizon College hadden de eer om het fundament te leggen. Het cultuurhistorische ensemble dat bestaat uit de schoorsteen, een historische fruitkas en binnenkort ook uit een historisch ketelhuis herinnert aan de rijke historie van dit gebied. Het is een wijze van erfgoedbeheer die gemeente Hoorn kenmerkt.”

Waarom springen juist deze voorbeelden er voor u uit? 
“Deze wijze van erfgoedbeheer kenmerkt Hoorn. In samenwerking met bewoners en betrokken partijen zetten wij ons in voor het behoud en het beleefbaar maken van ons erfgoed.”

Maak kennis met de vier overige genomineerden: Genomineerden 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt de winnaar bekendgemaakt en prijs uitgereikt in gemeente Beesel (winnaar 2016) als onderdeel van het symposium ‘Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed’. Meer informatie en aanmelden: Uitreiking 2017