Diverse Kamper erfgoedprojecten winnen prijzenbedrag BNG Bank Erfgoedprijs

Kampen won in 2013 de BNG Bank Erfgoedprijs en ontving daarmee een cheque van 25.000 euro voor projecten ter versterking van het gemeentelijke erfgoedbeleid. Onder de Kampenaren werd daarom een oproep gedaan om concrete plannen en ideeën in te sturen voor de besteding van de prijs. Het winnende erfgoedproject is inmiddels bekend. De jury, bestaande uit enkele “Kamper Koppen”, heeft besloten dat de “Kleine Projecten” uitgevoerd gaan worden. De “Kleine Projecten” bestaan uit zes initiatieven die vooral Brunnepe en het Kampereiland op de kaart zullen zetten.

De groep van kleine Kamper Erfgoedprojecten wint samen € 25.000, de BNG Bank Erfgoedprijs, die de gemeente Kampen eind vorig jaar won. Wethouder Janita Tabak reikte vanavond de geldprijs uit aan de zes indieners van diverse kleine projecten. Deze zes projecten hebben elk een kleine bijdrage gevraagd en samen komen ze tot het bedrag van € 25.000. De volgende projecten mogen het prijzengeld verdelen:

  • Cultuurhistorische route Brunnepe en omgeving.
  • Onderhoud van bijzondere oude klederdrachten voor Museumboerderij Erf 29.
  • Restauratie 19e eeuwse koperen trommels van een (militair) korps in Kampen.
  • Fototheek Kamper Eiland.
  • Ontwikkeling app Kamper Eiland.
  • Interactief informatiebord en gevelrenovatie montagewerkplaats Beltweg.

De jury van Kamper Koppen, Kampenaren die zich inzetten voor het Kamper erfgoed, is van mening dat de kleinschaligheid en diversiteit goed aansluit bij Kampen. Juryvoorzitter Thomas Klaphake: “Brunnepe en het Kampereiland, de gebieden die goed vertegenwoordigd zijn bij deze inzendingen, verdienen de extra aandacht en kunnen dit goed gebruiken.” In het algemeen is de jury enthousiast over de diversiteit en kwaliteit van de inzendingen en de betrokkenheid van de indieners en ziet alle projecten als zeer kansrijk. De winnaars laten drie andere genomineerde projecten achter zich, die van de jury ook positieve jurywaarderingen kregen: restauratie van de Palingligger van Reumer, Kampen op de Kaart; een interactieve nieuwe tekening van de hele gemeente Kampen waarop het rijke erfgoed letterlijk op de kaart gezet wordt, en het evenement ‘Het middeleeuwse Kampen’.

Het BNG Cultuurfonds, dat de prijs ter beschikking stelt, heeft ingestemd met de besteding van het geldbedrag aan de diverse kleine projecten. Meer informatie over het proces, de projecten en het juryoordeel is te vinden in het juryrapport.

Winnaars BNG Erfgoedprijs Kampen_495x330 kleine erfgoedprojecten

 

 

 

 

 

 

 

 

Het juryoordeel:
Na rijp beraad heeft de jury uit de vier genomineerden een winnaar aangewezen. De winnaar is de groep kleine projecten. Deze projecten zullen elk met een klein bedrag op diverse plekken in onze gemeente aandacht voor erfgoed genereren. Dit sluit prachtig aan bij de Kamper inzending: het Kamper erfgoed wordt door vele mensen, elk op hun eigen manier, gedragen en doorgegeven. Deze sympathieke kleine initiatieven zorgen voor extra aandacht voor Brunnepe en het Kampereiland, gebieden die deze aandacht waard zijn en goed kunnen gebruiken. De projecten zijn concreet, zichtbaar en hebben toekomstwaarde. De betrokkenheid van vrijwilligers bij een aantal van de projecten wordt positief gewaardeerd.

Het gaat om de volgende projecten:

Cultuurhistorische route Brunnepe en omgeving
De oude buurtschap Brunnepe en omgeving staat vaak in de schaduw van de binnenstad, maar kent een aantal zeer bijzondere en interessante plekken. De verhalen hierover zijn lang niet bij iedereen bekend. Daarom wil kunsthistoricus Geraart Westerink (schrijver van diverse boeken over Kampen) een cultuurhistorische route maken door dit gebied. Deze route wordt uitgegeven als handzame en betaalbare brochure met routekaart en beschrijving en is bedoeld voor inwoners, bezoekers en scholieren met interesse in geschiedenis en architectuur.

Onderhoud Klederdrachten
Het Kampereiland heeft in de Museumboerderij Erf 29 een expositie van bijzondere oude klederdrachten. Deze klederdrachten moeten worden gereinigd, anders zullen ze langzaam maar zeker vergaan. De Museumboerderij krijgt geen subsidie en ontvangt dan ook graag een bijdrage vanuit de Erfgoedprijs voor het reinigen van de klederdrachten.

Restauratie 19de eeuwse trommels
In de Koornmarktspoort bevinden zich twee koperen trommels uit de 19de eeuw. Deze instrumenten zijn mogelijk gebruikt door muzikanten van een (militair) korps in Kampen. De trommen zijn in slechte toestand en moeten worden gerestaureerd. Dan zouden ze weer geëxposeerd, en zelfs bij bijzondere gelegenheden bespeeld kunnen worden, in combinatie met de (kopieën van) 18/19de eeuwse trompetten die Quintus in beheer heeft.

Fototheek Kamper Eiland
Stichting Kampereiland heeft albums met 2000 unieke historische foto’s van het gebied. De stichting ontvangt graag een bijdrage vanuit de Erfgoedprijs om deze te laten digitaliseren en daarmee voor een breder publiek toegankelijk te maken.

App Kamper Eiland
Het landschap van het Kamper Eiland vertelt een verhaal van leven met het water. Dit verhaal is niet zomaar af te lezen. De Vereniging Streekbelangen Kampereiland wil graag een app ontwikkelen zodat iedere bezoeker kennis kan nemen van het verhaal achter het weidse landschap.

Montagewerkplaats: informatiebord en gevelrenovatie
De gemeentelijke montagewerkplaats met aangebouwde garages aan de Beltweg, gebouwd rond 1950, vragen om aandacht en herstel. Door het aansluiten op het wandelnetwerk, het plaatsen van een interactief informatiebord en bijdrage in kosten van de renovatie komen ze weer tot hun recht. Het plan is ingebracht door de familie Spanninga.

LOGO_BNG BANK erfgoedprijs_2013 Beste erfgoedgemeente 2013