2017 Genomineerd: Den Haag

Tussen juni en september 2016 meldden maar liefst 22 gemeenten zich aan voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Uit alle aanmeldingen selecteerde de onafhankelijke vakjury vijf gemeenten als kanshebbende gemeenten: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen.

De vijf genomineerden gemeenten voldeden allen aan een aantal belangrijke criteria, zoals een brede visie op cultureel erfgoed, met voldoende evenwicht tussen monumenten, tradities, musea, archieven, archeologie (indien van toepassing) en collecties. Maar ook doorstonden zij de eerste toets van aansluiting met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Innovatie en inspiratie scoren goed. Bovendien lijken zij de interesse en initiatieven van de bewoners actief in te zetten.

In korte interviews stellen de vijf gemeenten zich aan u voor en lichten zij hun aanmelding toe.

DEN HAAG

  • Oppervlakte: 98,12 km², waarvan 16,24 km2 water
  • Aantal inwoners: 520.704 (peildatum 1-4-2016)
  • Acht stadsdelen: Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek. Daarvan waren Loosduinen en Scheveningen oorspronkelijk zelfstandige kernen/buurtschappen. De stadsdelen zijn verdeeld in 34 wijken, met elk een eigen ouderdom en (dus) identiteit en karakter. 

denhaag2Wie heeft het initiatief genomen om de gemeente aan te melden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017?
“Onze wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur stelde voor om Den Haag op te geven voor de prijs. Erfgoed neemt in onze stad een belangrijke plaats. Meedoen aan de BNG Bank Erfgoedprijs vormt een erkenning voor het vele werk dat vrijwilligers en medewerkers verrichten bij het instandhouden van het Haags cultureel erfgoed.”

Kunt u een recent voorbeeld geven van het Haags erfgoedbeleid? 
“Den Haag maakt op tal van manieren erfgoed toegankelijk en spannend voor de jong en oud en zet haar erfgoed in om de verbondenheid met de stad en de sociale cohesie in de stad te vergroten. Zo hebben de gemeentelijke erfgoedinstellingen het concept van de Historische Informatiepunten (HIP) ontwikkeld en in uitvoering genomen, om de Hagenaar op de meest toegankelijke wijze in aanraking te brengen met het Haagse erfgoed en hen te stimuleren daar iets mee te doen. In de HIP’s komen mensen alles te weten over de geschiedenis van Den Haag en kunnen ze ook deelnemen aan de vele activiteiten die er worden georganiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het laagdrempelige netwerk van de wijkbibliotheken en wordt samengewerkt met historische verenigingen.”

Kunt u een voorbeeld geven van een project waarbij bewoners betrokken werden? 
“Om bezoekers meer te vertellen over archeologie deed Den Haag in 2015 voor het eerst mee met de landelijke Nationale Archeologiedagen. Bij het informatiecentrum over de Rotterdamsebaan werden o.a. Romeinse hapjes uitgedeeld en workshops aan kinderen gegeven ‘Hoe vecht een Romein’. Andere programma’s voor de jeugd zijn het Cultuurmenu en de Cultuurschakel; de Haagse erfgoedpartners werken samen en bieden educatieve programma’s aan voor het primair onderwijs. Scholieren maken kennis met collecties, objecten en verhalen. Verder zijn leskisten beschikbaar en worden er workshops over erfgoed op stadsboerderijen en andere laagdrempelige locaties gegeven. Jaarlijks gaan ook nog eens zo’n 3000 basisschoolleerlingen op werkweek naar School in Bos in Drenthe waar zij ervaren hoe het leven in vroeger tijden er aan toe gaat.”

“Maar ook voor ouderen worden speciale programma’s aangeboden. Zo worden lezingen, rondleidingen en presentaties gehouden en bij het oral-historyproject ‘Haagse Herinneringen’ halen ouderen onder begeleiding aan verhalentafels in de bibliotheken herinneringen uit het verleden op, die worden omgetoverd tot een digitaal verhaal.”

Waarom zijn juist deze projecten illustratief voor de Haagse aanpak? 
“In Den Haag gaan we uit van de gedachte dat het gevoel van verbondenheid met de stad toeneemt wanneer je als migrant de geschiedenis van de stad kent en je zelf een bijdrage kunt leveren aan het documenteren van de geschiedenis. Het Haags Gemeentearchief start om die reden een oral history project met en door migranten en stimuleert hen om hun eigen geschiedenis in woord en beeld te documenteren. De gemeente faciliteert het project ‘Erfgoed Haagse migranten’, waarmee het Haags Historisch Museum Haagse bewoners met een andere herkomst betrekt bij projecten over het Haagse Erfgoed.”

Maak kennis met de vier overige genomineerden: Genomineerden 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt de winnaar bekendgemaakt en prijs uitgereikt in gemeente Beesel (winnaar 2016) als onderdeel van het symposium ‘Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed’. Meer informatie en aanmelden: Uitreiking 2017