2017 Genomineerd: Breda

Tussen juni en september 2016 meldden maar liefst 22 gemeenten zich aan voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Uit alle aanmeldingen selecteerde de onafhankelijke vakjury vijf gemeenten als kanshebbende gemeenten: Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen.

De vijf genomineerden gemeenten voldeden allen aan een aantal belangrijke criteria, zoals een brede visie op cultureel erfgoed, met voldoende evenwicht tussen monumenten, tradities, musea, archieven, archeologie (indien van toepassing) en collecties. Maar ook doorstonden zij de eerste toets van aansluiting met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Innovatie en inspiratie scoren goed. Bovendien lijken zij de interesse en initiatieven van de bewoners actief in te zetten.

In korte interviews stellen de vijf gemeenten zich aan u voor en lichten zij hun aanmelding toe.

BREDA 

  • Oppervlakte: 12.869 ha
  • Aantal inwoners: 181.885 (peiling augustus 2016)
  • Plaatsen, dorpen en buurtschappen: Breda, Bavel, Ulvenhout, Effen, Prinsenbeek en Teteringen

Hoe is de aanmelding van de gemeente Breda tot stand gekomen? 
“Breda is voorgedragen voor de BNG Bank Erfgoedprijs door de Stichting Cultuurbehoud Breda. Zij hebben middels het voordrachtformulier dat afgelopen de zomer geopend was op www.bngerfgoedprijs.nl onze gemeente opgegeven. Kunsten ’92 (die namens het Erfgoedplatform de BNG Bank Erfgoedprijs coördineert – red.) stelde ons op de hoogte. Op basis van deze voordracht kwamen wij te weten van het bestaan van de BNG Bank Erfgoedprijs en hebben wij besloten de voordracht om te zetten in een aanmelding.” 

Wat is een actueel onderwerp waarbij erfgoed in de beleidsvoering een rol speelt? 
“Om erfgoed op een goede manier in te kunnen brengen in de Omgevingswet/-plan werkt de gemeente Breda momenteel aan een dynamische beleidsadvieskaart. Deze kaart bestaat uit circa 70 thematische kaartlagen waarbij alles met betrekking tot de diverse thema’s wordt geïnventariseerd (van structuur tot complex tot object) en vervolgens alles tot aanvang van de recente crisis (2008) wordt gewaardeerd.” 

Hoe kan dit straks ingezet worden?
“Hoge waarden op deze kaart leiden niet meer automatisch tot bescherming als monument, maar worden gebruikt in het Omgevingsplan om richting te geven aan ontwikkelingen. Ervaring leert dat hiermee erfgoed veel sterker in ontwikkelingen worden geborgd.” 

 

Zijn er ook voorbeelden van recent uitgevoerde erfgoedprojecten?
“Afgelopen jaar is ErfgoedWeb Breda en ErfgoedWeb Junior opgeleverd. ErfgoedWeb Breda geeft voor een breed publiek informatie over erfgoed. Hierbij is vooral aandacht voor de verhalende kant van erfgoed; de stenen krijgen pas echt waarde door de verhalen en de gebeurtenissen die het monument maken.

Erfgoedinformatie is op diverse manieren ontsloten; tijdvak, geografische locatie, objectsoort en thema’s. ErfgoedWeb Breda zal worden omgebouwd tot een stedelijk kanaal, waardoor het meteen kan functioneren als digitaal verzamelpunt voor erfgoedinformatie richting provincie (BrabantCloud) en verder (landelijk en Europa). ErfgoedWeb Junior is naast ErfgoedWeb Breda ontwikkeld om erfgoedinformatie beschikbaar te stellen op het belevingsniveau van het primair onderwijs. Geschiedenisonderwijs in Breda (op basis van doorgaande leerlijn erfgoed) krijgt hierdoor veel meer zeggingskracht. Bredase momenten in de geschiedenis en de objecten die er bij horen komen komen in ErfgoedWeb Junior aan bod.”

Wat is overeenkomstig in beide voorbeelden en kenmerkend voor de Bredaase aanpak? 
“De gemeente Breda hecht grote waarde aan het delen van erfgoedinformatie. Onze erfgoedkaart maakt met mogelijk om transparant (ook voor partijen en individuen buiten de gemeente Breda) en vooraf inzichtelijk keuzes te maken over de ruimtelijke transitie van de gemeente. 
ErfgoedWeb Breda is als gemeentelijke zendkanalen ontwikkeld en zal een stedelijk kanaal worden om de kennis bij partijen en individuen te kunnen bundelen. ErfgoedWeb Junior is specifiek gericht op het primair onderwijs en is vooral in gebruik om geschiedenisonderwijs zo lokaal mogelijk in te richten.”

Maak kennis met de vier overige genomineerden: Genomineerden 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt de winnaar bekendgemaakt en prijs uitgereikt in gemeente Beesel (winnaar 2016) als onderdeel van het symposium ‘Erfgoed als samenspel. De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed’. Meer informatie en aanmelden: Uitreiking 2017