Boekje BNG Bank Erfgoedprijs 2013

In 2013 is het de vierde keer dat de BNG Bank Erfgoedprijs zal worden uitgereikt. De prijs, met daaraan verbonden een bedrag van €25.000, wordt uitgereikt aan de gemeente die zich daarmee ‘de beste erfgoedgemeente van Nederland’ mag noemen. Inmiddels is de BNG Bank Erfgoedprijs een gevestigd begrip tussen de andere prijzen van het BNG Cultuurfonds, waaronder de BNG Bank Prijs Beste AmateurkunstGemeente en de BNG Bank Literatuurprijs.

Het succes van de prijs blijkt niet alleen uit het grote aantal aanmeldingen dat in 2013 werd ontvangen. Maar liefst 20 gemeenten dienden een aanvraag in. Het blijkt ook uit de inspiratie die gemeenten ontlenen aan elkaar, bijvoorbeeld door ideeën over te nemen van kandidaten die worden beschreven in dit boekje. De jury heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de inzendingen, ondanks moeilijke tijden, een stijgende lijn vertoont ten aanzien van de omgang met erfgoed binnen gemeenten. Kwaliteit, diversiteit en creativiteit zijn terug te vinden in een veelheid aan projecten, die er gezamenlijk voor zorgen dat erfgoed ‘op de kaart staat’. En dat geldt niet alleen voor gemeenten met een historische binnenstad, waar monumenten en musea inmiddels bijna vanzelfsprekend belangrijke facetten zijn van gemeentelijk beleid. De relaties met het toerisme zijn daar evident. Steeds meer gemeenten met kleine kernen tonen aan dat het cultuurlandschap unieke kwaliteiten bezit die, soms na een lang traject van erkenning met en door de inwoners zelf, leiden tot een beter besef van de eigen identiteit.

Identiteit is één van de sleutelwoorden voor een succesvol erfgoedbeleid. Drie andere kernwaarden wil ik hier kort ook nog aanstippen: erfgoed kan dienen als economische aanjager, als bindmiddel voor de betrokkenheid met en tussen inwoners en als kans bij het stimuleren van succesvolle herbestemmingen. Deze kernpunten heeft Kunsten ‘92, die ook dit jaar weer op uitstekende wijze de organisatie van de prijs op zich heeft genomen, gevat in een brochure in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. In ‘Goud in handen’ geven de gezamenlijke erfgoedorganisaties aan waarom en op welke wijze erfgoed een belangrijke rol heeft in het gemeentelijk beleid. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is de winnaar van 2013 nog niet bekend. Ik dank hierbij de jury voor hun werkzaamheden en wens alle inzenders van deze prijs veel succes, met het vertrouwen dat allen met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen zich zullen blijven inzetten voor goed erfgoedbeleid voor hun inwoners!

drs. A.A.M. Brok, (voormalig) juryvoorzitter BNG Bank Erfgoedprijs
Burgemeester Dordrecht
Bestuurslid BNG Cultuurfonds

Download en lees hieronder het boekje over 2013:

Boekje BNG Bank Erfgoedprijs 2013

cover boekje bng bank erfgoedprijs 2013