BNG Bank Erfgoedprijs op de Nederlandse Restauratiebeurs

De BNG Bank Erfgoedprijs is dit jaar aanwezig op de Nederlandse Restauratiebeurs 18 19 20 april 2013.

Deze beurs is een tweejaarlijks trefpunt van erfgoedorganisaties, restauratoren, architecten, financiële deskundigen, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, archeologen, opleidingsinstituten, restauratiebedrijven, eigenaren van roerend en onroerend erfgoed, conservatoren, bouwhistorici, monumentenwachters, ondernemers en vrijwilligers:  een compleet overzicht van het Nederlands cultureel erfgoed, dat  inzicht verschaft in de actuele stand van zaken, in innovaties en nieuwe ontwikkelingen.