De nominaties van de BNG Bank Erfgoedprijs 2022 zijn bekend!

Amsterdam, 11 november 2021

De gemeenten Almere, Breda, Eindhoven en Regio Oost Achterhoek zijn genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022, met het thema: Erfgoed & Kunst. Deze gemeenten sprongen eruit vanwege de innovatieve en creatieve manieren waarop zij kunst en cultuur inzetten om de verhalen achter hun erfgoed te vertellen en om verbinding met bewoners en bezoekers te maken. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een uitreiking bij het symposium op 2 juni 2022.

Thema 2022: Erfgoed & Kunst

Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar? Dit gaat in de volgende richtingen:

  1. Hoe verbindt de lokale erfgoedgemeenschap (en gemeente), hier en nu, erfgoed met kunst?
  2. Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat erfgoed?
  3. Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

De connectie tussen kunst en erfgoed is onbetwistbaar. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid tussen de twee domeinen, die elkaar inspireren en versterken. De erfgoedsector zet in op vorsen, verzamelen en behouden, terwijl de kunsten bijdragen aan verbeelden en vertolken van het erfgoed. Kunst wordt ingezet om het verleden te vertolken, en de toekomst te verbeelden. De kunsten spelen een cruciale rol in het zichtbaar maken en doorgeven van erfgoed. Gedacht kan worden aan roerend erfgoed (tastbaar, zoals schilderijen, uurwerken, juwelen, gebruiksvoorwerpen; dat is niet het mobiele erfgoed), maar ook aan nieuwe muurschilderingen op oude gebouwen, toegepaste kunst, en artistieke ingrepen die oude structuren in het landschap of verborgen geschiedenis zichtbaar maken. Ook kan worden gedacht aan historische ambachten, die richting geven aan de stimulering van huidige maak industrieën: zo worden in Twente jonge, innovatieve kunstenaars gestimuleerd vanuit het erfgoed van de textielindustrie. Daarnaast is er de link tussen podiumkunsten (theater, muziek, dans) en erfgoed: podiumkunsten ‘vertolken’ erfgoed (Vondel, Bach); dienen goed te worden gearchiveerd (zie bijvoorbeeld Podiumkunst.net); en kunnen zich afspelen in en rond bijvoorbeeld monumenten en cultuurlandschappen.

Criteria

Visie en integraal beleid
Heeft de gemeente een heldere visie met betrekking tot erfgoed, en is het erfgoedbeleid geïntegreerd in andere beleidsdomeinen (waaronder het beleid rondom de leefomgeving)?

Toekomstgerichtheid
Op welke wijze gebruikt de gemeente het erfgoed om de gemeente een aansprekend toekomstperspectief te geven? Sluit het erfgoedbeleid aan op urgente thema’s in de samenleving, zoals digitalisering, klimaat en duurzaamheid?

Participatie en inclusie
Hoe zijn inwoners betrokken bij het erfgoed? En is het beleid inclusief: houdt het bijvoorbeeld rekening met toegankelijkheid voor en participatie door elke leeftijd, afkomst, sociaaleconomische groep, en met fysieke toegankelijkheid? Wordt de inwoners de ruimte geboden voor ondernemerschap? Wat doet de gemeente aan erfgoededucatie?

Communicatie
Hoe en met wie communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten? Op welke wijze weet men bewoners en bezoekers enthousiast voor de eigen omgeving te maken (zie ook de recente campagne ‘Erfgoed is van ons allemaal’)?

Jury

Ina Adema (juryvoorzitter, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, voorzitter BNG Cultuurfonds)
Susan Lammers (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek)
Christian Pfeiffer (beleidsmedewerker Erfgoedvereniging Bond Heemschut)
Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant)
Karianne Vandenbroucke (architect erfgoed associate bij Rijnboutt)