BNG Bank Erfgoedprijs 2014 van start

Wie wordt na Dordrecht, Westerveld, Schiedam en Kampen de beste erfgoedgemeente van Nederland? Gemeenten kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs! Tot en met 15 mei 2014 kunnen alle gemeenten hun inzending opsturen.

“Niet de hoeveelheid erfgoed telt, maar wat je ermee doet!” Zo luidt het motto van de BNG Bank Erfgoedprijs, waarvoor iedere gemeente zich vanaf 14 februari 2014 kan aanmelden. Kunsten ’92 heeft aan alle Nederlandse gemeenten een uitnodiging met aanmeldingsformulier verzonden. De BNG Bank Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 dat het BNG Cultuurfonds beschikbaar stelt om gemeenten te stimuleren cultuurhistorie integraal onderdeel te laten uitmaken van verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Daarnaast is aan de prijs de eervolle titel ‘Beste Erfgoedgemeente van Nederland’ verbonden. Sinds 2010 hebben al meer dan 90 gemeenten meegedaan. Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (2010), Westerveld (2011), Schiedam (2012) en Kampen (2013).

Bord Beste Erfgoed Gemeente 2013. Kampen erfgoedgemeente kombord. wethouder Janita Tabak. BNG Bank Erfgoedprijs

Een deskundige jury buigt zich over alle inzendingen. Half juni maakt de jury bekend wie de 5 genomineerde gemeenten van 2014 zijn. Eind oktober zal tijdens een feestelijke uitreiking in Kampen de winnaar van 2014 bekend worden gemaakt. Dan zal zal voor de vierde maal een cheque van € 25.000 worden uitgereikt aan de gemeente die erfgoed op de meest inspirerende wijze een structurele plaats geeft in haar beleid. De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ´92 en stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, beschikbaar gesteld door BNG Cultuurfonds.

AANMELDEN
Voor 2014 kunnen gemeenten zich nu kandidaat stellen. De aanmeldperiode sluit op 15 mei 2014. Download hier het AANMELDFORMULIER om met uw gemeente deel te nemen.

 

LOGO BNG Bank Erfgoedprijs