Analyse erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019

Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) samen de balans op. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde: een analyse van de positie van cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019 worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven.

De publicatie is bedoeld om leden van FIM en Kunsten ’92 te helpen bij het formuleren van hun eigen beleid, zodat zij kunnen voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen in het bestuursveld.

Bekijk de publicatie op de website van Kunsten ’92.

Omslag EigenwaardeMeerwaarde