Verslag symposium en prijsuitreiking 2016

Op 17 maart 2016 vond de prijsuitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 plaats. Voorafgaand aan de uitreiking organiseerde de gemeente Bergen op Zoom, winnaar van de prijs in 2014, samen met de provincie Noord-Brabant en Kunsten ’92, het symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!’ Meer dan 180 deelnemers kwamen bijeen voor lezingen en excursies over het onderwerp. Voor Bergen op Zoom was dit een mooie gelegenheid om haar prijswinnende erfgoedpraktijk en de uitdagingen voor de toekomst te delen met professionals en geïnteresseerden. Om daarna op feestelijke wijze het stokje voor winnend erfgoedgemeentebeleid over te dragen aan een nieuwe gemeente.

DSC_7173BOZ

 

Symposium

Veel binnensteden kampen met een terugloop van winkelaanbod en leegstand. Bergen op Zoom weet, ondanks een toenemende leegstand, haar binnenstad vitaal aantrekkelijk te houden. Het symposium ging dieper op deze problematiek in, met Cees-Jan Pen, Henri Swinkels en Arno Boon. Belangrijkste conclusies: een sterke binnenstad heeft een krachtige lokale, regionale en provinciale overheid nodig, die echt kiest. Profilering met wonen, cultuur, erfgoed, zorg, groen en water is essentieel. Partijen moeten sámen investeren in vernieuwing, die deels juist ook het behoud is van wat er is (bijvoorbeeld van gebouwen, maar ook van de industrie die blijft). Organiseren en professionaliseren vormen de kern.

Excursies

Na de lezingen werden de deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan excursies om kennis te maken met de Bergse aanpak om de binnenstad – ondanks groeiende leegstand – levendig te houden. Niet alleen de aanpak in de winkelstraat stond centraal. Bij de voormalige Wilhelminakazerne en het leegstaande Sint Catharinacomplex werd toegelicht welke effecten herbestemmingen van erfgoedcomplexen kunnen hebben op het vitaliteitsvraagstuk van de binnenstad.

Prijsuitreiking BNG Bank Erfgoedprijs

Na terugkomst van de excursies was het tijd voor de gemeente Bergen op Zoom om haar titel ‘beste erfgoedgemeente’ over te dragen. In Theater De Maagd werden de vijf genomineerden gemeenten op toepasselijke wijze geprezen om hun erfgoedbeleid: zij werden toegezongen door Jeroen Kant, winnaar van PopMonument 2015, het evenement waarmee Bergen op Zoom vorig jaar de provinciale erfgoedprijs won. Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, mocht het verlossende woord brengen. Hij onthulde dat de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 naar Beesel ging en de eervolle vermelding naar Heerlen.

Audio

Opname symposium

 

Opname prijsuitreiking

 

Jeroen Kant – Aan de wandel

 

Foto’s

Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2016

 

Zie ook