Editie 2016

Het Limburgse Beesel heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 gewonnen. Henri Swinkels, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, onthulde dit donderdag 17 maart 2016 in Bergen op Zoom. De gemeente ontving, behalve complimenten en lof van de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Van de genomineerden Arnhem, Haarlemmermeer, Heerlen en Tiel ontving de gemeente Heerlen een eervolle vermelding.

BeeselBNGwinnaar2016

Uit het juryrapport

Beesel is de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. In deze kleine gemeente met ruim 13 duizend inwoners en twee hoofdkernen, is veel aandacht voor herbestemming, monumenten en archeologie. Dit komt ook tot uiting in diverse routes. Er is relatief veel geld voor herbestemming en voor de aankleding van de openbare ruimte. Alles gebeurt vanuit de gemeenschap. Er zijn veel samenwerkingen tussen bewoners en organisaties, en de gemeente ondersteunt dit actief. Beesel heeft een consistent verhaal en bijhorend beleid. Draaksteken en keramiek vormen de kern in Beesel. Het is knap dat de gemeenschap zo goed betrokken is bij erfgoed. Dat dit veel breder is dan alleen het Drakenspel is nogmaals bewezen in de pitch en in de aanmelding. Het gaat ook om de investeringen die worden gedaan. Het ‘soortelijk erfgoedgewicht’ per inwoner is hoog. Het is duidelijk beleid om het merk ‘Draak’ en het merk ‘Keramiek’ om te zetten in eigentijdse uitingen. Erfgoed wordt gedragen door de gemeenschap en zit in het DNA van elke inwoner. Het Draaksteken (eenmaal in de zeven jaar) is een totaal volksfeest, het is meer dan immaterieel erfgoed en het wordt permanent uitgedragen.

LEES OOK: